Polityka prywatności

 

Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez FHU Mariusz Nizioł prowadzony pod adresem internetowym www.eszaty.pl

 

NIP 813 309 47 54  Regon 691550290 ; Chmielnik 156 , 36-016 Chmielnik,

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest

 

FHU Mariusz Nizioł Chmielnik 156 36-016 Chmielnik

 

2. Sklep zbiera następujące dane osobowe:

 

a) W celu: dokonywania zakupów, wysłania zapytań lub w celu wypełnienia formularza zamówienia:

 

- imię i nazwisko,

 

- dane adresowe (ulica i numer domu/mieszkania, miejscowość, kraj)

 

- adres e-mail,

 

- dane kontaktowe (telefon lub telefon komórkowy),

 

b)  adres e-mail.

 

3. Podanie danych określonych w pkt. 2a jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia.

 

4. Podanie danych oznaczonych w pkt. 2b oznacza, iż wskazany adres e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłania wiadomości (w szczególności informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży i wybraniu przez Klienta odpowiedniego sposobu dostawy Sklep może udostępniać firmom kurierskim dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

 

OKRES PRZETWARZANIA  DANYCH

 

Pańśtwa  dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, realizacji zamówień i okres obowiązywania rękojmi w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 

• ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

 

• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 

• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

 

Wszystkie dane adresowe i kontaktowe po zakończeniu realizacji zamówienia danego klienta są trwale usuwane w okresie do 14 dni po ustaniu wzajemnych zobowiązań.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 

Przysługuje Ci prawo żądania:

 

• dostępu do Twoich danych osobowych,

 

• ich sprostowania,

 

• usunięcia,

 

• ograniczenia przetwarzania,

 

• żądania przeniesienia danych do innego administratora,

 

A także:

 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 

 

• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

 

• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

 

 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 

 

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Przedstawiamy listę  możliwych odbiorców Twoich danych:

 

 

 

• dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,

 

• Firma- dostawca realizujący dostawę towarów,

 

• dostawca płatności,(banki i systemy płatności)

 

• hostingodawca,

 

• dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),

 

• podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne,

 

• podmiot zapewniający system mailingowy,

 

• odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 

 

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

 

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub szczegółów naszej  Polityki Prywatności napisz na adres e-mail: szaty24@gmail.com