REGULAMIN

1. Firma prowadzi sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem internetu na stronie www.eszaty.pl

2. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto w złotych polskich.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku ceny danego produktu, informacji  można zasięgnąć kontaktując się telefonicznie lub emailem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Zamówienia realizowane są przez :

       FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

                MARIUSZ NIZIOŁ

             36-016 CHMIELNIK 156

    REGON: 691550290   NIP: 813-309-47-54

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje przez Kupującego zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu.

5. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić wszystkie wymagane pola.

   Zamówienia nie będą realizowane w przypadku nie podania adresu zamieszkania lub numeru telefonu.

6. Kupujący ma możliwość wyboru jednej z poniższych form płatności:

 - przelewem na rachunek bankowy firmy

 - płatne przy odbiorze  - "za pobraniem"

 - inne formy płatności ustalane indywidualnie

W przypadku wyboru płatności „przelewem” wpłaty na konto należy dokonać do 7 dnia od złożenia zamówienia , po tym czasie automatycznie zamówienie zostanie anulowane (chyba ze obowiązują indywidualne ustalenia z klientem). Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.

7. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

W innych przypadkach, po wcześniejszych ustaleniach,  towar dostarczany jest bezpośrednio przez naszą firmę.

8. Koszty wysyłki ponosi kupujący.

    Koszty wysyłki uzależnione są od wagi zamówionego towaru oraz stawek Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

9. Reklamacje:

    Wszystkie oferowane towary są nowe.

    Zareklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem należy przesłać na adres firmy. Prosimy o podanie powodu reklamacji, danych adresowych oraz nr rachunku na który ma być zwrócona należność.

    Reklamowany produkt Kupujacy wysyła na własny koszt.

    W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar jest wymieniany na pełnowartościowy i wysyłany Kupującemu na koszt firmy. W innym przypadku firma zwraca Kupującemu zwrot 100% wartości reklamowanego produktu.

    Termin rozpatrzenia reklamcji wynosi 10 dni. Kupujący jest poinformowany o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji drogą emailową.

    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wymiana reklamowanego produktu lub zwrot należności przeprowadzony zostanie do 14 dni od daty uznania reklamacji.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez FHU Mariusz Nizioł prowadzony pod adresem internetowym www.eszaty.pl

NIP: 813 309 47 54 Regon 691550290 ; Chmielnik 156 , 36-016 Chmielnik,

1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest

FHU Mariusz Nizioł Chmielnik 156 36-016 Chmielnik

2. Sklep zbiera następujące dane osobowe:

a) W celu: dokonywania zakupów, wysłania zapytań lub w celu wypełnienia formularza zamówienia:

- imię i nazwisko,

- dane adresowe (ulica i numer domu/mieszkania, miejscowość, kraj)

- adres e-mail,

- dane kontaktowe (telefon lub telefon komórkowy),

b)  adres e-mail.

3. Podanie danych określonych w pkt. 2a jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia.

4. Podanie danych oznaczonych w pkt. 2b oznacza, iż wskazany adres e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłania wiadomości (w szczególności informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży i wybraniu przez Klienta odpowiedniego sposobu dostawy Sklep może udostępniać firmom kurierskim dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

OKRES PRZETWARZANIA  DANYCH

Państwa  dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, realizacji zamówień i okres obowiązywania rękojmi w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

• ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

Wszystkie dane adresowe i kontaktowe po zakończeniu realizacji zamówienia danego klienta są trwale usuwane w okresie do 14 dni po ustaniu wzajemnych zobowiązań.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

• dostępu do Twoich danych osobowych,

• ich sprostowania,

• usunięcia,

• ograniczenia przetwarzania,

• żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Przedstawiamy listę  możliwych odbiorców Twoich danych:

• dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,

• Firma- dostawca realizujący dostawę towarów,

• dostawca płatności,(banki i systemy płatności)

• hostingodawca,

• dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),

• podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne,

• podmiot zapewniający system mailingowy,

• odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub szczegółów naszej  Polityki Prywatności napisz na adres e-mail: szaty24@gmail.com